pohybové rozhraní
shear plane (slipping plane)

Rozhraní, v němž se při vzájemném pohybu kapaliny vůči tuhému povrchu s elektrickým nábojem elektrická dvojvrstva rozdělí na:
Vzdálenost pohybového rozhraní od povrchu je většinou větší než tloušťka Sternovy vrstvy. Tuhá fáze a kapalina získávají tak při vzájemném pohybu náboj opačného znaménka.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf