vnější vrstva elektrické dvojvrstvy
outer part of the double layer

Část elektrické dvojvrstvy, která svým nábojem kompenzuje náboj vnitřní vrstvy; sahá od vnitřní vrstvy až do objemové fáze. Pro popis uspořádání této části dvojvrstvy bylo navrženo několik modelů (viz modely elektrické dvojvrstvy).
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf