Tyndallův jev
Tyndall effect

Svazek paprsků, procházející systémem, v němž jsou rozptýleny částice koloidních nebo větších rozměrů, se v důsledku rozptylu světla na částicích stává při bočním pozorování viditelným* – má tvar kužele (tzv. Tyndallův kužel) s vrcholem v místě, kde světlo vchází do nehomogenního prostředí, který se rozšiřuje ve směru postupujícího paprsku. Jsou-li disperzní částice dostatečně velké, mohou být ve světelném kuželi pozorovány jako jasně zářící body; u menších částic je pozorován jen difuzní světelný pruh. V homogenním prostředí tento jev nenastává.
Jev byl objeven Faradayem (1857) a podrobně studován Tyndallem.

* Se známým případem Tyndallova jevu se setkáváme, vniká-li svazek světelných paprsků do ztemnělé místnosti, kde je zvířený prach.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf