měření elektrokinetických jevů
measurement of electrokinetic phenomena

Elektroforéza
Pro měření elektroforézy, tj. sledování rychlosti pohybu nabitých koloidních částic ve stejnosměrném elektrickém poli byla vypracována řada metod, např.
Sedimentační potenciál
který vzniká při pohybu nabitých částic v silovém poli, není často měřen. Jeho velikost může být zjištěna jako rozdíl potenciálů dvou elektrod, umístěných v různých výškách v sedimentující disperzi, jak schematicky ukazuje obr. 3.
Obr. 3 Schéma měření sedimentačního potenciálu disperze
Elektroosmóza
Elektroosmóza - průtok kapaliny kapilárou, vyvolaný rozdílem elektrických potenciálů – může být sledována např. v zařízení schematicky znázorněném na obr. 4. Lineární rychlost průtoku kapaliny je měřena rychlostí pohybu bubliny ve vodorovné kapiláře. Přepážka umístěná mezi elektrodami je tvořena porézní nebo práškovitou hmotou. Aby nebyl průběh měření rušen produkty elektrolýzy (zejména vývinem plynů na elektrodách), používá se nepolarizovatelných elektrod.
Obr. 4 Měření elektroosmózy
Elektroosmotický tlak
je tlak, který zastaví elektroosmotický tok kapaliny. Může být zjištěn např. v jednoduchém zařízení (obr. 5) jako hydrostatický tlak sloupce kapaliny, který se vytvoří v důsledku elektroosmózy v jednom rameni U-trubice.
Obr. 5 Schéma uspořádání při měření elektroosmotického tlaku
Proudový potenciál
vznikající protlačováním kapaliny kapilárou, se zjišťuje v podobném uspořádání jako elektroosmóza (obr. 6). Mezi elektrodami umístěnými na koncích porézní přepážky se měří vznikající potenciální rozdíl.
Obr. 6 Schéma uspořádání při měření proudového potenciálu
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf