emulzifikace
emulsification

Pochod, při němž ze dvou nemísitelných kapalných fází vzniká emulze. Emulze se nejčastěji připravují za přítomnosti emulgátoru intenzivním mechanickým dispegováním (třepáním, mícháním, prosáváním, ultrazvukem apod.), které vede k vzájemnému pronikání obou nemísitelných kapalin. Někdy se získané polydisperzní emulze ještě dodatečně homogenizují ve speciálních homogenizátorech různé konstrukce. Homogenizací značně stoupne stálost emulze.
Emulgátory vedle stabilizačního účinku snižují mezifázovou energii a tím usnadňují vznik emulze. Emulzifikace je velmi snadná, poklesne-li hodnota mezifázové energie pod 10 mJ m-2. Některé emulgátory dokonce snižují mezifázovou energii pod 1 mJ m-2. Pak stačí k dispergování velmi malé turbulence a dochází k tzv.  spontánní emulzifikaci.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf