pěnivost
foaminess

Vyjádření schopnosti kapaliny tvořit pěnu. Experimentálně bylo zjištěno, že zcela čisté kapaliny nepění a někteří autoři uvádějí, že nepění ani nasycené roztoky [6, str. 99].
Pěnivost dynamických pěn Σ je definována jako průměrná doba, po kterou setrvá objemová jednotka plynu v pěně:
kde Vp je objem pěny v ustáleném stavu, Vg objem plynu, přiváděný do systému za dobu τ (obr. 1).
Obr. 1 Stanovení pěnivosti dynamických pěn
Pěnivost statických pěn je definována jako průměrná doba, po kterou setrvá objemová jednotka kapaliny v pěně.
Obě veličiny se liší, neboť zatímco pěnivost stanovená za dynamických podmínek je vztažena na množství plynu, pěnivost za statických podmínek na množství kapaliny a průběh časové změny objemu plynu a kapaliny ve statické pěně se liší (obr. 2); čerstvě vytvořená vlhká pěna se rychle odvodňuje a přechází na suchou pěnu. K unikání disperzního podílu – plynu však dochází až později.
Obr. 2 Změna objemu plynu a kapaliny s časem ve statické pěně
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf