Generátor citací vydavatelství VŠCHT Praha
U norem jsou povinné údaje opravdu povinné, u patentů podle úrovně jejich přiznání (tj. např. u mezinárodních se neuvádí země). U ostatních zdrojů jsou doporučené údaje závazné, pokud jsou k dispozici (převážně data z tiráže knihy), jinak se nemusí uvádět (mimo jiné není nutné uvádět pořadí vydání, pokud je první, jinak ano). V extrémních případech jsou jedinými skutečně povinnými údaji název citovaného dokumentu a přibližná doba jeho uveřejnění (ta se pak uvádí v hranatých závorkách ve tvaru [1971 nebo 1972], [ca1960], [197-], [18--] a podobně).

U elektronických zdrojů podléhajících změnám (typicky některé online dokumenty), případně u těch, u nichž se nepodaří zjistit datum uveřejnění, se závazně uvádí datum citace.

verze 3.0, ISBN 978-80-7080-739-2
Anna Součková, Eva Dibuszová, Jiří Znamenáček, 2009
(verze 3.1, 2012)

Creative Commons License
Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.