citace podle normy:    ACS   |   ISO   
text
HTML
TeX
  údaje:    doporučené   |   další               

UKÁZKY podle normy ACS ISO

ČSN ISO 690. Bibliografická citace: obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 31 p.