logo organizace logo státu logo organizace logo organizace logo organizace
Koordinované studijní opory pro studium základních chemických předmětů na středních školách v rámci projektu „Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3.1)“

Projekt „Koordinované studijní opory pro studium základních chemických předmětů na středních školách“

byl dvouletý grantový projekt s reg. č. CZ.04.3.07/3. 1.01.1/0055 schválený v rámci grantového schématu JPD3 (Jednotný programový dokument pro Cíl 3 „Úprava a modernizace politiky a systému vzdělávání, školení a zaměstnanosti") a financovaný z 50 % Evropským sociálním fondem, z 39,5 % státním rozpočtem ČR a z 10,5 % rozpočtem hl. m. Prahy.

Cílem projektu

bylo modernizovat výuku chemie ve třech základních chemických disciplínách, a to anorganické, organické a analytické chemii prostřednictvím nových studijních opor vytvořených v elektronické interaktivní formě i v tištěné podobě. Práce na projektu měla navíc zkvalitnit přípravu středoškolských studentů na vysoké školy s výukou chemie, zvýšit dovednosti při práci s počítačem a elektronickými médii a osvojení si principů e-learningu. Vedlejším efektem bylo navázání intenzivnější spolupráce středoškolských a vysokoškolských pedagogů.

Cílové skupiny projektu

Studenti a pedagogové:
Studenti středních škol měli možnost díky využití nejnovějších elektronických médií se naučit lépe pracovat s informačními technologiemi a osvojit si principy e-learningu. Tato zkušenost přináší studentům větší motivaci k vysokoškolskému studiu na vysokých školách zaměřených na studium chemie. Nové studijní opory jsou vynikajícím doplňkem v přípravných kurzech chemie pro opakování středoškolské chemie. Pedagogové získali nový nástroj k výuce základních chemických předmětů. Realizace projektu přispěla ke zlepšení spolupráce vysokoškolských a středoškolských pedagogů a otevřela se nová témata pro další spolupráci.

Výsledkem projektu

jsou studijní opory pro výuku základních chemických předmětů: anorganické, organické a analytické chemie. Jedná se o kombinaci elektronických interaktivních aplikací poskytovaných na CD a zároveň volně dostupných na adrese http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo a tištěné formy v podobě pracovních sešitů, které jako cvičebnice budou primárně využívat studenti Masarykovy střední školy chemické. Pro procvičování periodické tabulky prvků a názvosloví anorganické i organické chemie bylo vytvořeno hrací pexeso.