Průvodce řízením vědeckých projektů: Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí
Lepičová Lenka, Mittnerová Anna, Řípová Karolína

Obálka strana 1 obálky (je právě vybrána)

výběr obálky - strana 4

šipka pro otevření publikace
Citace tištěné knihy:
Lepičová Lenka, Mittnerová Anna, Řípová Karolína: Průvodce řízením vědeckých projektů: Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí. 1st ed. Praha : VŠCHT Praha, 2008. ISBN 978-80-7080-703-3
Citace elektronického zdroje:
Lepičová Lenka, Mittnerová Anna, Řípová Karolína: Průvodce řízením vědeckých projektů: Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí [online]. Version 1.0. Praha : VŠCHT Praha, 2008. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-703-3/pages-img/obalka-1.html>. ISBN 978-80-7080-703-3
Vydavatelství VŠCHT Praha Informatika a chemie


 

(pokročilé vyhledávání)

VYDAVATELSTVÍ