Výzkum a vývoj léčiv
Kuchař Miroslav

Obálka strana 1 obálky (je právě vybrána)

výběr obálky - strana 4

šipka pro otevření publikace
Citace tištěné knihy:
Kuchař Miroslav: Výzkum a vývoj léčiv. 1st ed. Praha : VŠCHT Praha, 2008. ISBN 978-80-7080-677-7
Citace elektronického zdroje:
Kuchař Miroslav: Výzkum a vývoj léčiv [online]. Version 1.0. Praha : VŠCHT Praha, 2008. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-677-7/pages-img/obalka-1.html>. ISBN 978-80-7080-677-7
Vydavatelství VŠCHT Praha Informatika a chemie


 

(pokročilé vyhledávání)

VYDAVATELSTVÍ