Makromolekulární chemie
Prokopová Irena

Obálka strana 1 obálky (je právě vybrána)

výběr obálky - strana 4

šipka pro otevření publikace
Citace tištěné knihy:
Prokopová Irena: Makromolekulární chemie. 2nd ed. Praha : VŠCHT Praha, 2007. ISBN 978-80-7080-662-3
Citace elektronického zdroje:
Prokopová Irena: Makromolekulární chemie [online]. Version 1.0. Praha : VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-662-3/pages-img/obalka-1.html>. ISBN 978-80-7080-662-3
Vydavatelství VŠCHT Praha Informatika a chemie


 

(pokročilé vyhledávání)

VYDAVATELSTVÍ