Laboratorní techniky biochemie
Káš J., Kodíček M., Valentová O.

obálka publikace strana 1 obálky (je právě vybrána)

výběr obálky - strana 4

šipka pro otevření publikace


Káš J., Kodíček M., Valentová O.: Laboratorní techniky biochemie. 1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006. ISBN 80-7080-586-2
Vydavatelství VŠCHT Praha Informatika a chemie


 

(pokročilé vyhledávání)

VYDAVATELSTVÍ