Pavel Matějka a kol.

Slovník analytické chemie
anglicko-český a česko-anglický
VŠCHT Praha
Slovník analytické chemie anglicko-český a česko-anglický

© copyright  Vydavatelství VŠCHT Praha  http://vydavatelstvi.vscht.cz