VŠCHT Praha

Vratislav Ducháček
Základní pojmy z chemie a technologie polymerů
obsah zkoušení