svinování bílkovin {2}

též sbalování, angl. protein folding, sled konformačních přeměn, který umožňuje polypeptidovému řetězci zaujmout nativní (biologicky aktivní) strukturu. Dochází k němu v průběhu translace jakož i in vitro při renaturaci. Proces svinování je velmi komplexní a o zákonitostech jeho průběhu zatím nemáme dostatečné informace. Malé jednořetězcové bílkoviny se obvykle svinují do své nativní struktury samovolně (proces svinování je „naprogramován” v jejich primární struktuře), větší komplexní bílkoviny někdy potřebují ke správnému svinutí pomocnou bílkovinu (viz chaperony).