krystalografie rentgenová {3}

též rentgenkrystalografická analysa, angl. X-ray crystallography nebo X-ray diffraction, metoda, která umožňuje určit prostorovou strukturu molekul. Krystal studované látky je ozařován monochromatickým rentgenovým zářením a působí zde jako mřížka, která ohýbá paprsky záření; z poloh a intensit interferenčních obrazců na stínítku lze vypočítat rozložení atomů studované látky v prostoru. Tato metoda má zásadní význam pro studium prostorového uspořádání biopolymerů, zejména bílkovin.