imunochemie {3}

obor biochemie, zabývající se imunoglobuliny a jejich interakcí s antigeny především za účelem vypracování a aplikace bioanalytických metod, které umožňují citlivě a specificky stanovit nejrůznější látky, jakož i buněčné pathogeny. Předností imunochemických metod (např. viz ELISA, imunoelektroforesa, imunoprecipitace, radioimunoanalysa) je jejich mimořádná specifita; pokud je k disposici vhodná protilátka proti stanovovanému antigenu, je možno určit jeho koncentraci v pestré směsi často velmi podobných látek, které jej doprovázejí v biologických materiálech. Jako příklad může sloužit stanovení bílkovinných hormonůkrevním séru, které má zásadní význam pro diagnostiku hormonálních poruch.