chromofor {3}

látka, absorbující elektromagnetické záření, častěji část molekuly, odpovědná za absorpci záření, často i ultrafialového. Např. chromoforem hemoglobinu je hem, chromoforem bílkovin v blízké UV oblasti (280 nm) jsou aromatické kruhy tyrosinu a tryptofanu, chromoforem nukleových kyselin u 260 nm jsou jejich base.