stav excitovaný {2}

excited (or excitated) state

energeticky bohatý stav molekuly nebo atomu. Molekuly v elektronově excitovaném stavu (po absorpci viditelného nebo UV záření) mají odlišnou reaktivitu (srov. vysokou redukční schopnost chlorofylu po absorpci světla). Do základního stavu se molekula může vrátit tím, že získanou energii vyzáří (fluorescence a fosforescence) nebo ji předá okolním molekulám (nezářivé přechody). V excitovaném stavu mohou krátkodobě být i produkty chemické reakce (srovnej bioluminiscence).
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf

Citujte jako:  KODÍČEK, M. stav excitovaný. From Biochemické pojmy : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/ebook.html?p=stav_excitovany>