Milan Kodíček
Biochemické pojmy
výkladový slovník
VŠCHT Praha
obsah procvičování   nápověda
Vydavatelství VŠCHT Praha