disperzní systém
disperse system

(synonymum disperze) Soustava, která obsahuje alespoň dva druhy hmoty, přičemž jeden druh je rozptýlen ve druhém ve formě více nebo méně jemných částic. Rozptýlený druh se nazývá disperzní podíl, spojitý druh disperzní prostředí. Pod pojmem druh hmoty se rozumí složka nebo fáze. Disperzní podíl může i nemusí představovat samostatnou fázi a svým chemickým složením se může, ale nemusí vždy lišit od disperzního prostředí. Podle toho mluvíme o disperzní fázi nebo disperzní složce. Převážná většina disperzí patří mezi vícesložkové soustavy.
Existuje mnoho typů disperzních soustav, které bývají klasifikovány podle různých hledisek:
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf