Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji

Průvodce řízením vědeckých projektů

Přílohy

 Dodatek k pracovní smlouvě

 
 
 Declaration of the conformity

 
 
 Dohoda o hostování

 
 
 Závazek k úhradě nákladů na pobyt výzkumného pracovníka na území České republiky po skončení platnosti oprávnění k pobytu