ECHO > Organika

Výklad

Názvosloví
Podrobný popis převodu chemického názvu na strukturu. Vizuální propojení části názvu s částí molekuly.
Prostorová struktura
Prostorové modely vybraných organických molekul s možností rotace, přiblížení a dalších změn zobrazení.
Stereochemie
Prostorová vizualizace postupu určení stereochemických deskriptorů.
Taháky
Pomůcky pro studenty.

Testy

Procvičování
Jednotlivé otázky z vybraných kapitol organické chemie. Otázky obsahují odkazy na literaturu.
Zkoušení
Zkoušení z vybrané kapitoly nebo celé látky s průběžným hodnocením úspěšnosti.
Uvítáme jakékoli připomínky k aplikaci. Vaše případné dotazy a komentáře prosím posílejte Bedřichu Košatovi.
znak ESF, vlajka EU znak MPSV logo Prahy logo VŠCHT Praha logo MSŠCH